گرانول پلی اتیلن

Polietilen nedir? (uygulama + türleri)

فهرست مطالب

Polietilen, büyük bir molekül oluşturmak üzere bir dizi etilen biriminin bir araya gelmesinden oluşan bir polimer malzemedir. Polietilenin hammaddesi olarak ham petrolden polimer elde edilir. Bu malzeme plastik ve kauçuk üretim endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Polimer ve mer olmak üzere iki bölümden oluşan, çoklu ve tek anlamına gelen Yunanca bir kelimedir. Bazı insanlar polimeri yanlışlıkla plastik, elastomer ve reçine isimleriyle biliyorlar. Polimer kelimesini ilk kullanan kimyager Renault adında bir kişiydi. Küresel polietilen sınıfları PE100, PE63 ve PE80 içerir. Bu yazımızda polietilenin kullanım alanlarını ve çeşitlerini anlatacağız.

Polietilenin özellikleri

Polietilen (Polyethylene) endüstride en yaygın kullanılan plastiklerden biridir. Bu plastik malzeme, benzersiz özellikleri nedeniyle birçok farklı endüstride ve uygulamada kullanılmaktadır. Aşağıda polietilenin özelliklerini inceliyoruz:

 • Darbe dayanımı: Polietilen moleküler yapısından dolayı darbe ve kırılmaya karşı dayanımı yüksektir. Bu özelliği onu ambalajlamada ve nakliye sırasında ürünlerin korunmasında kullanıma uygun bir malzeme haline getirir.
 • Esneklik: Polietilen moleküler zincir yapısından dolayı yüksek esnekliğe sahiptir. Bu esneklik, plastik olabilme, kırılmadan bükülebilme ve deforme olabilme yeteneği anlamına gelir. Bu özellik polietileni farklı şekil ve boyutlardaki nesnelerin ambalajlanması için uygun hale getirir.
 • Kimyasal direnç: Polietilen oksidasyona, asitlerin, alkalilerin, organik çözücülerin ve birçok kimyasalın etkisine karşı iyi bir dirence sahiptir. Bu özelliği onu kimya, tarım ve ilaç endüstrilerinde kullanıma uygun bir malzeme haline getirmektedir.
 • Neme dayanıklılık: Polietilen ayrıca neme ve suya karşı da yüksek bir dirence sahiptir. Bu özelliği onu gıda ambalajlarında, elektronik eşyalarda ve neme duyarlı malzemelerde kullanıma uygun hale getirir.
 • Elektrik yalıtımı: Polietilen iyi bir elektrik yalıtkanıdır ve elektrik akımı kaybını önleme özelliğine sahiptir. Bu nedenle polietilen elektronik endüstrisinde, elektrik tel ve kablolarında ve diğer elektrik uygulamalarında kullanılmaktadır.
 • Geri dönüştürülebilirlik: Polietilenin geri dönüştürülebilirliği ve yeniden kullanılabilirliği yüksektir. Bu özelliği onu çevresel açıdan sürdürülebilir bir malzeme haline getiriyor ve doğal kaynakların korunması ve çevre kirliliğinin azaltılması açısından oldukça önemli.
 • Hafiflik: Polietilenin hafif olması taşımayı, kullanmayı ve paketlemeyi kolaylaştırır.

Sonuç olarak polietilen darbe dayanımı, esneklik, kimyasal direnç, neme dayanıklılık, elektrik yalıtımı, geri dönüştürülebilirlik ve hafiflik gibi özellikleriyle sektördeki en kullanışlı ve verimli plastiklerden biridir.

Polietilenin kimyasal bileşikleri

Polietilen (Polyethylene), tekrarlanan etilen gazı biriminden (C2H4) oluşan yapısal bir polimerdir. Polietilenin kimyasal formülü (C2H4)n olarak gösterilir; burada n, tekrarlanan birimlerin (monomerlerin) sayısını temsil eder.
Yapısal olarak polietilen, birbirine bağlı uzun zincirler içeren doğrusal bir polimerdir. Bu zincirler birbirine sırayla bağlanan tekrarlayan etilen birimlerinden oluşur.
Polietilenin kimyasal bileşimi, molekül ağırlığına bağlı olarak farklı olabilir ve bu nedenle ona farklı özellikler verebilir. Örneğin düşük molekül ağırlıklı polietilen, daha fazla esneklik ve şeffaflık gibi özelliklere sahiptir. Buna karşılık, daha yüksek molekül ağırlıklı polietilen daha büyük darbe ve çekme mukavemetine sahiptir.
Genel olarak polietilen, bir polimer plastik olarak, polimerizasyon reaksiyonları ile birbirine bağlanan tekrarlanan etilen birimlerinden oluşur. Bu eşsiz kimyasal bileşim, onu endüstride en yaygın kullanılan ve popüler plastiklerden biri haline getirmiştir.

Polietilenin moleküler yapısı

Polietilen, uzun bir etilen birimleri zincirinden (CH2=CH2) oluşan bir polimer yapıya sahiptir. Etilen birimi veya diğer bir deyişle etilen (C2H4), kovalent bağ ile birbirine bağlanan iki karbon atomuna sahip doymuş bir hidrokarbondur. Polietilenin moleküler yapısı karbon bağlarının bağlanmasına dayanmaktadır. Polietilen molekülünde birkaç etilen birimi bir zincir halinde bağlanmıştır. Zincirdeki her etilen birimi için yeni bir karbon bağı oluşturulur ve bu da uzun bir polimerik zincirle sonuçlanır.

Polietilenin moleküler yapısı doğrusal bir zincir formunda olabilir, bu durumda tüm etilen birimleri bütünleşik olarak bağlanmıştır. Ayrıca bazı durumlarda polietilen yapısında zincirde tekrar eden diğer karbon-karbon birimlerinden ayrılabilen yan dallar (dallar) da mevcut olabilir. Polietilenin moleküler yapısı, etilen birimlerinin basitliği ve tekrarından dolayı bu polimerde esneklik, şeffaflık ve mekanik direnç gibi önemli özellikler yaratmaktadır.

Polietilenin kullanım alanları nelerdir? Bu polimerin tüketimi neden bu kadar yüksek?

Endüstride en yaygın kullanılan plastiklerden biri olan polietilen, birçok farklı sektörde ve uygulamada kullanılmaktadır. Yüksek polietilen tüketiminin nedenleri şunlardır:

 • Paketleme: Polietilen darbe dayanımı, esneklik ve neme dayanıklılık gibi özelliklerinden dolayı ambalaj malzemesi olarak oldukça kullanışlıdır. Polietilen gıda ürünleri, kimyasallar, tıbbi ürünler, elektronik ve diğer endüstrilerin ambalajlanmasında kullanılır.
 • Otomotiv endüstrisi: Polietilen, otomotiv endüstrisinde arabaların iç ve dış parçalarının yapımında malzeme olarak kullanılır. Uygulama alanları arasında yakıt sistemleri, su boruları, pencereler, arayüzler ve kapılar bulunmaktadır.
 • Hijyen tesisat endüstrisi: Polietilen, yüksek basınç dayanımı, korozyon direnci ve esnekliği nedeniyle boru sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Polietilen su, gaz, kanalizasyon boruları ve sulama sistemleri üretmek için kullanılır.
 • Tarım endüstrisi: Tarım sektöründe su depoları, sera örtüleri, tohum kapları, damla sulama membranları ve daha birçok ürünün üretiminde polietilen kullanılmaktadır. Isıya ve kimyasallara dayanıklılık, korozyona dayanıklılık ve geri dönüştürülebilirlik gibi özellikleri bu sektördeki avantajları arasındadır.
 • Endüstriyel ambalaj endüstrisi: Polietilen endüstriyel ambalaj sektöründe kullanılmaktadır. Uygulama alanları arasında hammadde taşımaya yönelik büyük torbalar, atık torbaları, makine ve ekipmanlar için koruyucu kılıflar, gübre ve kimyasal ürünleri paketlemeye yönelik torbalar sayılabilir.
 • Elektronik endüstrisi: Polietilen, elektronik endüstrisinde elektrik yalıtkanı ve teller ve kablolar gibi çeşitli bileşenlerin bileşeni olarak kullanılır.

Genel olarak polietilen, mukavemet, esneklik, kimyasal direnç, geri dönüştürülebilirlik ve uygun maliyet gibi çeşitli özelliklerinden dolayı çeşitli endüstrilerde kullanılmakta ve birçok endüstriyel uygulamada diğer malzemelerin yerine uygun bir alternatif olarak değerlendirilmektedir.

En önemli polietilen türlerinin tanıtılması

Polimerin kimyasal formülü

Hafif polietilen veya LDPE

Hafif polietilen veya LDPE (Low-Density Polyethylene), sahip olduğu özelliklerden dolayı endüstride ve özellikle ambalajlamada kullanılan polietilen türlerinden biridir. Aşağıda hafif polietilen hakkında bazı bilgilere değineceğim:

 • Yapı ve özellikler: Hafif polietilen düşük yoğunluklu doğrusal bir polimerdir. Bu, birbirine bağlı uzun zincirlerin varlığı anlamına gelir, bu da esnekliğini ve elastikiyetini arttırır. Hafif polietilenin diğer özellikleri arasında şok direnci, yüksek esneklik, iyi elektrik ve ısı yalıtım özellikleri, su buharı ve gazlara karşı düşük geçirgenlik ve kimyasal etkilere karşı direnç yer alır.
 • Uygulamalar: Hafif polietilen, özellikleri nedeniyle sanayinin çeşitli sektörlerinde kullanılmaktadır. Önemli kullanımlarından bazıları şunlardır:
  – Paketleme: Hafif polietilen, anti-şok özelliği ve yüksek esnekliği nedeniyle gıda, kimyasal ürünler, elektronik ürünler ve diğer endüstriyel ürünlerin ambalajlanmasında kullanılır.
  – Film çekmek: Hafif polietilen, ambalaj filmleri ve koruyucu kaplamaların üretiminde hammadde olarak kullanılır.
  – Borular: Hafif polietilenin su, gaz ve kanalizasyon borularının üretiminde kullanımı, korozyona ve kimyasal etkilere karşı dayanıklılığı, yüksek elastikiyeti ve esnekliği nedeniyle oldukça yaygındır.
  – Tarım endüstrisi: Tarımda hafif polietilen, damla sulama membranları, sera örtüleri ve tohum torbaları üretmek için kullanılır.
  – Otomotiv endüstrisi: Otomotiv endüstrisinde hafif polietilen, otomobillerin, boruların ve diğer eşyaların iç ve dış parçalarının üretiminde malzeme olarak kullanılmaktadır.

Genel olarak hafif polietilen, benzersiz özelliklerinin yanı sıra uygun maliyeti ve geri dönüştürülebilirliği nedeniyle çeşitli endüstrilerde kullanılmakta olup, ambalajlamada ve birçok endüstriyel uygulamada oldukça etkilidir.

Düşük yoğunluklu polietilen veya LDPE dallanmış bir zincire sahiptir ve güçlü bağların olmaması nedeniyle moleküller arası kuvveti zayıftır. Bu ürünün üretimi radikal polimerizasyon yöntemi kullanılarak yapılmaktadır. Hafif polietilenin en önemli özelliği yüksek esnekliği ve mikroorganizmalar kullanılarak parçalanmasıdır.

Doğrusal polietilen veya LLDPE

Lineer polietilen (LLDPE), paketleme, kaplama ve diğer bazı endüstrilerde kullanılan polietilen türlerinden biridir. Elbette lineer polietilenin (LLDPE) hafif polietilenden (LDPE) farklılıkları vardır. Şimdi lineer polietilen (LLDPE) ile ilgili bazı bilgilere değineceğim:

 • Yapı ve özellikler: Lineer polietilen (LLDPE), basınç ve gerilime karşı direnci arttıran alt dallara sahip lineer bir yapıya sahiptir. Bu polimer, yüksek esneklik, şok direnci, iyi kimyasal direnç, su ve nem nüfuzuna karşı direnç gibi özelliklere sahiptir.
 • Uygulamalar: Lineer polietilen (LLDPE), kendine has özellikleri nedeniyle çeşitli endüstrilerde kullanılmaktadır. Önemli kullanımlarından bazıları şunlardır:
  – Paketleme: Esneklik, darbe direnci ve düşük su nüfuzu özellikleri nedeniyle lineer polietilen (LLDPE), gıda ambalaj poşetleri, endüstriyel ürünler ve kimyasalların yanı sıra palet ambalajı gibi büyük malların ambalajlanmasında da kullanılır.
  – Kaplama: İnşaat ve otomotiv endüstrilerinde koruyucu kaplamalar, su geçirmez kaplamalar ve kaplama ürünleri üretmek için doğrusal polietilen (LLDPE) kullanılır.
  – Borular: Darbe ve hasara karşı dayanıklılığı nedeniyle su, gaz ve kanalizasyon borularının üretiminde lineer polietilen (LLDPE) kullanılmaktadır.
  – Tarım endüstrisi: Damla sulama membranları, sera örtüleri ve tohum torbaları üretiminde malzeme olarak lineer polietilen (LLDPE) kullanılmaktadır.

Lineer polietilen (LLDPE), mekanik, kimyasal özellikler ve çevresel etkilere karşı dayanıklılığın birleşimi ile çeşitli endüstriyel uygulamalar için uygun bir polimerdir. Lineer polietilen düşük yoğunluklu ve kısa dallara sahiptir. Bu polietilen malzemenin üretimi uzun zincirli alkenlerin kopolimerizasyonu ile yapılmaktadır.

Orta polietilen veya MDPE

Orta polietilen (MDPE), ambalaj endüstrisinde, borularda ve diğer bazı endüstrilerde kullanılan başka bir polietilen türüdür. Aşağıda orta polietilen (MDPE) hakkında bazı bilgilerden bahsedeceğim:

 • Yapısı ve özellikleri: Orta polietilen (MDPE), hafif polietilen (LDPE) ile doğrusal polietilen (LLDPE) arasında bir yapıya sahiptir. Hafif polietilen ile lineer polietilen arasında bir yoğunluğa sahiptir. Bu polimerin özellikleri arasında yüksek darbe direnci, kimyasallara karşı sertlik ve dayanıklılık, sızıntılara karşı dayanıklılık ve dış kıymıklara karşı daha az hassasiyet Uygulamalar: Orta polietilen (MDPE), özel özelliklerinden dolayı çeşitli endüstrilerde kullanılmaktadır. Önemli kullanımlarından bazıları şunlardır:
  – Borular: Darbe ve nüfuza karşı yüksek mukavemeti nedeniyle su, gaz ve kanalizasyon borularının üretiminde orta polietilen (MDPE) kullanılmaktadır. Bu borular farklı ortamlardaki yüksek basınç ve sıcaklığa dayanabilmektedir.
  – Paketleme: Darbe dayanımı ve dengeyi koruma özelliğinden dolayı şişe, kimyasal ambalaj poşeti ve endüstriyel ambalaj üretiminde orta yoğunlukta polietilen (MDPE) kullanılmaktadır.
  – Otomotiv endüstrisi: Otomotiv sektöründe, otomobillerin gösterge paneli kapakları, yakıt ve su sistemi parçaları, kapı ve pencere parçaları, darbe önleyici köpük sistemleri gibi iç ve dış parçalarının üretiminde orta polietilen (MDPE) kullanılmaktadır.

Orta yoğunluklu polietilen (MDPE), mekanik, kimyasal ve çevresel direnç özelliklerinin kombinasyonuyla çeşitli endüstriyel uygulamalarda iyi performans gösterir. Orta yoğunluklu polietilen veya MDPE çoğunlukla plastik boru ve bağlantı parçaları üretmek için kullanılır. Bu tip polietilenin yoğunluğu 0,926 ile 0,940 arasındadır.

Polietilen uygulaması

Farklı derecelerdeki farklı polietilen türleri kendi özelliklerine sahiptir ve farklı ürünler üretmek için kullanılır. Yüksek yoğunluklu ağır polietilen, tanklar, bağlantı parçaları, polietilen borular, şişeler, plastik parçalar, ambalaj poşetleri, meyve ve gıda saklama kapları, özel taşıma kutuları vb. üretmek için kullanılır. Düşük yoğunluklu hafif polietilen ayrıca borular, polimer elyaflar, polimer levhalar, ambalaj filmleri, plastik parçalar, ambalaj kapları üretmek için de kullanılır. Orta boy polietilenler ayrıca ambalaj filmi, basınçlı sulama bağlantıları, metal yüzeyler için koruyucu kaplamalar üretmek için de kullanılır. Telekomünikasyon ve elektrik kablolarının kaplamaları da LLDPE lineer polietilen kullanılarak üretilmektedir. Ayrıca ağır moleküler polietilen ile endüstriyel makine parçaları, kurşun geçirmez kaplama, savunma ekipmanları ve spor ürünleri de üretiyorlar. Bu polietilenin mukavemeti çok yüksektir. Polietilenin diğer kullanım alanları arasında ambalaj malzemeleri, kemerler, ambalaj kutuları için bağlantı elemanları, otomotiv endüstrisi, araba iç parçaları, plastik sepetler, ev aletleri, oyuncaklar, kablo koruyucuları, şişeler, tabaklar ve mutfak eşyaları bulunmaktadır. boru, ilaç depolama tankları, sıhhi malzeme depolama tankları, medikal plastik ekipmanlar, plastik izolasyon Sera ve bina yalıtımında, gıda ambalaj filmlerinde vb. bahsedilmektedir.

Polietilen geri dönüştürülebilir mi, değil mi?

En yaygın kullanılan plastiklerden biri olan polietilen, geri dönüştürülebilme ve yeniden kullanılabilme özelliğine sahiptir. Doğal kaynak tüketimini azaltmak, çevre kirliliğini azaltmak ve plastik atık üretimini azaltmak için polietilen geri dönüşümü oldukça önemlidir. Polietilen geri dönüşüm işlemleri, geri dönüştürülmüş malzemelerin toplanması, ayrılması, yıkanması, ezilmesi, eritilmesi ve üretilmesi gibi adımları içerir. Bu aşamalardan sonra geri dönüştürülmüş polietilen malzemeler yeni ürünler üretmek için hammadde olarak kullanılır.

Polietilenin geri dönüşümü iki şekilde yapılır: mekanik geri dönüşüm ve kimyasal geri dönüşüm. Mekanik geri dönüşümde geri dönüştürülmüş plastikler, küçük plastikler veya parçalanmış plastikler olarak pazarlanmaktadır. Kimyasal geri dönüşümde polietilen polimerler, yeni polimerler üretmek için yeniden kullanılabilen etilen monomerleri gibi kompozit ham maddelere kimyasal olarak parçalanır. Polietilen geri dönüşümü, polimerlerin ekonomik ve çevresel kapasitesini artırır ve çevrenin tahribatını önler. Ayrıca polietilen geri dönüşümü, enerji kaynaklarının tüketiminin azaltılmasında, sera gazı emisyonlarının azaltılmasında ve hava kirliliğinin azaltılmasında önemli rol oynamaktadır.

Polietilenin tarihi

Polietilenin tarihi, Dr. Reginald Gibson ve İngiltereden Anglo-Persian Chemical Complex tarafından etilen polimerizasyonunun tesadüfen keşfedildiği 1933 yılına kadar uzanır. O zamanlar bu keşif yumuşak ve sıkıştırılamaz bir malzeme olarak kabul edilmişti ve sonraki yıllarda üzerinde daha fazla araştırma ve deney yapıldı.

1950 yıllarda polietilenin ticarileştirilmesi ve üretimi büyük ölçekte başladı. Dow Company ve (Standard Oil) gibi şirketler polietilen üretimi ve işlenmesi alanında büyük keşiflere imza attı. 1960 ların başında (high-pressure polymerization) ve (high-density polyethylene – HDPE) kullanıldı.
1950 lerde (High-Density Polyethylene – HDPE) işlemi kullanılarak (High-Pressure Polymerization) geliştirildi. Bu proseste etilen gazı, nikel veya titanyum metalleri gibi özel katalizörlerin varlığında yüksek basınç ve ısı altında polimerize edilir. Bu işlemin sonucu, önemli mekanik özelliklere sahip, yüksek yoğunluklu ve daha sert polietilenin üretimidir.

1960 larda düşük basınçlı polimerizasyon (Low-Density Polyethylene – LDPE) işlemi kullanılarak (Low-Pressure Polymerization) düşük yoğunluklu polietilen kullanıldı. Bu işlem çinko oksit ve silika jel-sülfürik katalizörlerin kullanımını içerir. Bu işlemin sonucu daha düşük yoğunluklu, daha fazla esnekliğe ve daha yüksek şeffaflığa sahip polietilenin üretilmesidir. Alçak basınçlı polietilen esas olarak ambalaj ve film üretim endüstrilerinde kullanılır.
Bu yirmi yılda teknolojinin ve üretim süreçlerinin gelişmesiyle birlikte polietilenin üretimi ve tüketimi büyük ölçüde arttı. Polietilen esneklik, kırılma direnci, kimyasal direnç ve yalıtım gibi aranan özellikleri nedeniyle birçok endüstride önemli bir yere sahip olup, ambalajlama, otomotiv endüstrisi, borulama vb. sektörlerde popüler polimerlerden biri olarak kullanılmaktadır.

1970 lerde düşük basınçlı polimerizasyon işlemi (low-density polyethylene – LDPE) kullanılarak düşük yoğunluklu (low-pressure polymerization) polietilen geliştirildi. Bu tip polietilen, HDPE göre daha fazla esnekliğe ve şeffaflığa sahiptir ve ambalaj ve film yapım endüstrilerinde kullanılır.

1970 ve 1980 yıllarda polietilen alanındaki araştırma ve geliştirmeler büyük başarılara yol açtı. Bu dönemde Lineer Alçak Yoğunluklu Polietilen (Linear Low-Density Polyethylene – LLDPE) adı verilen yeni bir polietilen türü piyasaya sürüldü.
Doğrusal polietilen, düşük basınçlı bir polimerizasyon (Low-Pressure Polymerization) işlemi kullanılarak ve özel katalizörler kullanılarak üretilir. Bu polietilen türü yüksek esneklik, darbe ve aşınmaya karşı dayanıklılık, ısıya ve suya karşı dayanıklılık, daha yüksek sızdırmazlık mukavemeti gibi özellikler sunar. Ayrıca bu tip polietilenin gaz ve buhar aktarma kapasitesi yüksektir.

1970 yıllarda ambalaj, gıda endüstrisi, boru endüstrisi, kauçuk endüstrisi gibi çeşitli endüstrilerde tüketimin artmasıyla birlikte lineer polietilen daha popüler hale geldi. Üstün özelliklerinden dolayı bu polimer birçok uygulamada düşük basınçlı polietilene (LDPE) uygun bir alternatif haline geldi.

1980 yıllarda polietilen alanında yeni teknolojilerin gelişimi devam etti. Bu gelişmeler arasında orta yoğunlukta polietilen (Medium-Density Polyethylene – MDPE) sayılabilir. Orta polietilen, yüksek basınçlı polietilen ile düşük basınçlı polietilen arasında özelliklere sahiptir. Bu tip polietilen darbe ve bükülmeye karşı yüksek direnç, yüksek mekanik mukavemet ve parçalanmaya karşı direnç sunar ve boru endüstrilerinde, ambalaj endüstrilerinde vb. kullanılır.

Bu dönemde polietilen üretimi alanında da daha ileri teknolojiler kullanılmış ve bu da polietilenin mekanik özelliklerinin, termal stabilitesinin ve su geçirmezlik özelliklerinin iyileştirilmesine yol açmıştır. Ayrıca geri dönüşüm teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte polietilenin sürekli olarak geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanılması mümkün hale geldi.

1990 yıllarda polietilen alanındaki araştırma ve geliştirme çalışmaları devam etmiş, yeni teknolojiler geliştirilmiş ve bu polimerin özellikleri iyileştirilmiştir. Bu on yılda polietilenin üretimi ve uygulamasında birçok değişiklik ve gelişme meydana geldi.
1990 lardaki en büyük değişikliklerden biri ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilenin (Ultra-High Molecular Weight Polyethylene – UHMWPE) geliştirilmesiydi. Bu tip polietilen, benzersiz özellikler sunan çok yüksek bir moleküler ağırlığa sahiptir. Bu polimer, aşınmaya, darbeye ve bükülmeye karşı olağanüstü direnci, korozyon önleyici ve yalıtım özellikleri nedeniyle bazı uygulamalarda metallerin yerine uygun bir alternatif olarak kullanılır. UHMWPE yaygın olarak kullanılan uygulamaları arasında spor ekipmanları, tıbbi ekipmanlar, koruyucu ekipmanlar, endüstriyel parçalar vb. sayılabilir.
1990 yıllarda Üflemeli Film Polietilen (Blown Film Polyethylene) de geliştirildi. Bu teknoloji, değişken kalınlıkta ve farklı özelliklerde polietilen filmlerin üretilmesine olanak sağlar. Kompozit polietilen filmler gıda, kimyasallar, ev aletleri ve diğer endüstrilerin ambalajlanmasında kullanılır. Bu dönemde polietilen üretim süreçleri de iyileştirildi ve metalosentetik katalizörlerle polimerizasyon ve yeni teknolojilerin kullanılması gibi daha ileri yöntemler geliştirildi. Ayrıca, çevre koruma ve atık yönetiminin daha fazla önem kazanması nedeniyle bu on yılda geri dönüştürülmüş polietilenin kullanımı yaygınlaştı ve geri dönüştürülebilir polietilen tüketimi arttı.

Genel olarak 1990 yıllar, teknolojilerin gelişmesi, özelliklerin iyileştirilmesi ve uygulamaların artmasıyla çeşitli endüstrileri önemli ölçüde etkileyen polietilenin tarihinde önemli bir dönem olarak kabul edilir.

İlerleyen yıllarda polietilen alanında daha fazla araştırma yapılmış ve farklı özelliklere sahip yeni nesil polietilenler geliştirilmiş ve uygulamalar geliştirilmiştir. 1970 lerde piyasaya sürülen ve polietilene yüksek darbe ve aşınma direnci gibi özellikler eklenen doğrusal polietilen (LLDPE) gibi.
Günümüzde polietilen çeşitli endüstrilerde en yaygın kullanılan polimerlerden biridir. Çeşitli özellikleri ve geri dönüştürülebilirliği nedeniyle ambalaj, otomotiv, sıhhi tesisat, inşaat, elektronik ve daha birçok endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu metni sosyal ağlarda paylaşın
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Pocket
Reddit

Bir yanıt yazın