Biyoplastik nedir + her tür parçalanabilir plastik hakkında eksiksiz bir inceleme

فهرست مطالب

Plastik, petrokimya endüstrilerinden ve petrol türevlerinden üretilen ve insan yaşamında büyük değişime neden olan bir malzemedir. İnsanoğlunun önemli buluşlarından biri olan plastik üretim endüstrisi bu malzemeyi ihtiyaç duyulan en önemli malzemelerden biri haline getirmiştir. Plastikler doğada bırakıldığında çürümez ve bu konu çevreciler için büyük bir zorluk haline gelmiştir. Nüfusun artması ve plastik atık üretiminin artmasıyla birlikte çevreye ve içindeki canlılara onarılamaz zararlar veriliyor. Öte yandan plastik atıkların geri dönüştürülmesi çok para gerektirir ve ekonomik açıdan uygun değildir. Plastiğin sanayide kullanımının önemi nedeniyle araştırmacılar, yeni teknolojilerin yardımıyla ve bitki kaynaklarının kullanımıyla parçalanabilen plastikler veya biyoplastikler üretmişlerdir. Biyoplastik çevreye zarar vermez ve oldukça verimlidir. Bu yazımızda sizlere biyoplastiğin ne olduğu, özellikleri ve faydaları hakkında daha fazla bilgi sunacağız.

Biyoplastik nedir?

Yeşil plastik olarak da bilinen ve plastik kalıntılarının çevreye olan zararlı etkilerini büyük ölçüde azaltan yeni biyolojik kazanımlardan biri de biyoplastik, parçalanabilir plastik veya biyolojik olarak parçalanaabilir plastik olarak adlandırılıyor. Elbette dünyadaki plastiklerin yalnızca yüzde biri biyoplastiktir ve bunların kullanımı birçok ülkede giderek artmaktadır. Tahminler, 2020 yılına kadar pazarın yaklaşık yüzde 2,5 nin parçalanabilir plastiklere ayrılacağını gösteriyor. Biyoplastiklerin farklı türleri vardır ve kullanılan kimyasallar bakımından farklılık gösterirler. Bu tür plastiklerin doğaya karışması halinde kısa bir süre sonra ayrışarak bitki gübresine dönüşecektir. Biyolojik olarak parçalanmayan ilk plastikler 1862 yilinda keşfedildi ve icat edildi. Biyoplastiğin ilk yapısal birimi olan selüloz nitrat malzemesi, uyarlanabilirliği nedeniyle halk tarafından memnuniyetle karşılandı. Ancak üretim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle üreticiler bu ürünü ticarileştiremedi. Petrol türevlerinin iki önemli ve ucuz bileşiği olan PHB ve PLA bileşikleri, 1920 ve 1930 yıllarda biyoplastik üretiminde yoğun olarak kullanılmış, birkaç yıl sonra çevre koruma hareketleri doruğa ulaşmış ve bu da plastik üretiminin popülerleşmesine neden olmuştur. Buraya kadar biyoplastik nedir konusunu ele aldık, daha sonra türlerine ve uygulamalarına değineceğiz.

 

Biyoplastik türleri

 

 

Biyoplastik türleri ve kullanımları hakkında bilgi sahibi olmak

Bu bölümde biyolojik olarak parçalanabilen farklı plastik türlerinin ve bunların farklı kombinasyonlarının verimliliğini tanıtıyoruz.

  • Nişasta termoplastik

Nişasta termoplastik, toplam parçalanabilir plastik pazarının neredeyse yüzde ellisini kaplar ve çok iyi nem direncine sahiptir. Nişasta bileşiklerinin karbon etkisi petrol plastiklerine göre daha düşüktür ancak parçalanamaz. Parçalanabilen polimerlerle birleştikten sonra nişasta, nişasta asidi ve polilaktik asite dönüşür. Bu iki bileşik endüstride yaygın olarak kullanılmakta ve çevreye bırakıldığında ayrışarak gübreye dönüşmektedir. Gıda, meyve, ambalajlama için nişasta biyoplastik, Her türlü eşya ve dergi kapakları kullanılmaktadır. Bu ürün aynı zamanda kağıt üretiminde yeni bir ürün olarak da kullanılmaktadır.

  • Selülozik biyoplastikler

Selüloz biyoplastik, en pahalı parçalanabilen plastik ve selüloz esterlerinden biri olarak termal plastik türüdür ve ambalaj endüstrisinde daha az kullanılır. Nişastaya selüloz lifi eklenmesi, plastiğin nem ve gazlara karşı geçirgenliğini artırır. Bu özellik selülozun nişastaya göre hidrofobik olduğunu gösterir.

  • Protein biyoplastik

Protein biyoplastik, sütte bulunan kazein, soya proteini ve buğday glüteni gibi hammaddeler kullanılarak üretilen, parçalanabilir bir yeşil plastik türüdür. Elbette neme karşı yüksek hassasiyet ve protein biyoplastiklerinin yüksek fiyatı nedeniyle bu ürünün kullanılması ekonomik açıdan uygun değildir. Fiyatı düşürmek ve nem hassasiyetini arttırmak için protein biyoplastikleri parçalanabilir polyester ile birlikte kullanılır.

Çeşitli endüstrilerdeki biyoplastik uygulamalarına aşinalık

Biyoplastik üretiminin artmasıyla birlikte bu tür bozunabilen plastiklerden kaşık, çatal ve tek kullanımlık tabak, pipet, plastik kap, çöp torbası gibi ürünlerin üretiminde kullanılıyor.Toprak kapların, leğenlerin ve plastik kaselerin vb. ambalajlanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi 2020 yılında dünyada üretilen tüm plastiklerin yaklaşık yüzde biri biyoplastiklerden oluştu. Piyasadaki biyoplastiklerin arz ve talebi her geçen gün artıyor. Bu ürünün yasal olarak üretilip gündeme alınması, plastik üretim maliyetini büyük ölçüde azaltacaktır. İtalya gibi bazı ülkelerde biyolojik olarak parçalanabilen plastiklerin kullanımı 2011 yılından bu yana yasa olarak onaylanmıştır. Bu ürünün İran daki üretimi 2013 yılına dayanmaktadır.

 

Biyoplastiklerin uygulamaları

 

Biyoplastik kimyaya göre yapısal ve kimyasal olarak hangi bileşiklere sahiptir?

Biyoplastik veya yeşil ve bozunabilir plastik üretmek için monomerik bileşikler ve çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu ürünün üretiminde selüloz, nişasta, bitkisel yağ, lif, saman, talaş, geri dönüştürülmüş atıklar kullanılmaktadır. Plastikler bozunabilirlik açısından iki gruba ayrılır. Birinci kategori laktik asitten üretilen polilaktik asitler gibi bileşiklerdir. Bakteriler, enzimler ve su ile temas halinde doğal olarak parçalanabilirler. Bu özelliği ile bu tip biyoplastik, petrol plastiğinin ana rakiplerinden biri olarak değerlendirilebilir. Biyoplastiklerin ikinci kategorisi ise nişasta gibi malzemelerin eklenmesiyle parçalanabilir plastiğe dönüşen polietilen malzemeleri içermektedir. Bu tür biyoplastiklerin bileşimine katkı maddelerinin eklenmesi, kalitesini ve verimliliğini büyük ölçüde azaltır.

Biyoplastiğin faydaları nelerdir?

Yeşil plastik veya biyoplastik üretiminin birçok avantajı vardır. Bu ürünlerin üretiminde diğer plastiklere göre daha az sera gazı üretiliyor. Bu tür plastiğin parçalanabilirliği bu ürünün en önemli avantajı olarak gösterilebilir. Biyoplastik kullanılarak üretilen ürünler doğaya bırakılırsa bir süre sonra ayrışacak ve çevreye herhangi bir zararlı etki bırakmayacaktır. Zamandan tasarruf etmek yeşil plastiğin bir başka avantajıdır. Örneğin restoranlar bu tür plastikten yapılmış kaplar kullanarak atıkların ayrıştırılmasında çok fazla zaman kaybetmezler, veya tarım ürünlerinin üretiminde polipropilen malç yerine bu plastiğin kullanılması, mahsul mevsiminin bitiminden sonra ürünlerin kaplamasının toplanmasına ve geri dönüştürülmesine gerek kalmaz. Çünkü bu ürün toprakta ayrışarak karbon içeriğini artırıyor. Enerji tasarrufu ve fosil kaynakların kullanılması, verimliliğin arttırılması, plastik atıkların azaltılması, ambalaj endüstrilerinde gıdanın koku ve tadının değişmemesi, kırsal ve tarımsal ekonomiye destek sağlanması vb. biyoplastiklerin diğer faydalarıdır.

Sonuç

Bu yazımızda öncelikle biyoplastiğin ne olduğunu, biyoplastiğin özelliklerini, çeşitlerini ve bileşiklerini tanıttıktan sonra bu ürünün faydalarından bahsettik. Çevre dostu pek çok tüketici, yeşil plastik satın almak ve ihtiyaç duyduğu ürünleri, parçalanabilir plastik üreten en güvenilir firmalardan satın almak konusunda büyük bir istek gösteriyor.

Bu metni sosyal ağlarda paylaşın
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Pocket
Reddit

Bir yanıt yazın