سلفون صدفی پر استفاده ترین نوع بسته بندی برای بستنی

سلفون بسته بندی بستنی

همه بستنی های تک نفره ای که در سوپر مارکت ها و فروشگاه های مواد غذایی به فروش می رسند با استفاده از سلفون صدفی بسته بندی شده اند. بستنی نیز مانند بسیاری از مواد غذایی جز خوراکی های است که برای جلوگیری از آلوده شدن و حفظ کیفیت حتما باید به خوبی بسته بندی […]